Polityka Prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji dostawy i rozliczenia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zarejestrować Cię jako aktywnego użytkownika w systemie TopTraktor.pl.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przetwarza dane osobowe zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ich ochrony stale się poprawiał. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie z TopTraktor.pl.

I Kto jest administratorem danych osobowych, jaki jest cel, podstawa prawna ich przetwarzania oraz jakie prawa przysługują Państwu w TopTraktor.pl? (Pełna klauzula informacyjna zgodna z art. 13, pkt 1 i pkt 2 RODO)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TopTraktor.pl – Agrobaca Michał Ignacy Biały, 59-220 Legnica, ul. Neptuna 6/13 NIP 755-172-12-88 zwany dalej Administratorem.

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem: tel. 512-243-930, e-mail: info@toptraktor.pl lub TopTraktor.pl – Agrobaca Michał Ignacy Biały, 59-220 Legnica, ul. Neptuna 6/13.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu określonym szczegółowo w Regulaminie TopTraktor.pl. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f). Dane dodatkowo będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt. c) zgodnie obowiązkami nałożonymi na Administratora innymi przepisami prawa krajowego i UE.

4. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępnione:

 1. Biuru Rachunkowemu Lucyna Stańczyk z Legnicy w zakresie niezbędnym do realizacji płatności, wystawienia odpowiedniego dokumentu finansowego oraz pozostałej obsługi księgowej;
 2. Portalowi Best-Agri.com – Excelia D. Opala; S. Jastrzębski s.c., ul. Pionierów 1/12, 81-645 Gdynia w zakresie niezbędnym do publikacji Państwa ogłoszeń na portalu Best-Agri.com.

5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie obowiązkami nałożonymi na Administratora innymi przepisami prawa krajowego i UE.

7. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy przesyłać stosowną informację na adres Administratora podany w pkt. 2.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów opisanych w Regulaminie TopTraktor.pl;

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, szczegółowy opis działań znajduje się poniżej w rozdziale IV.

II Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL Unizeto. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem a TopTraktor.pl jest szyfrowana 256-bitowym kluczem.
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko ci pracownicy TopTraktor.pl, którzy zostali przeszkoleni, posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, zobowiązali się do przestrzegania zasad wynikających z Polityki Ochrony Danych Osobowych wdrożonej w przez Administratora, podpisali klauzulę o poufności.
 3. System IT TopTraktor.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
III Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w TopTraktor.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania danych profilu. Zarejestrowany i zalogowany użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać i uzupełniać swoje dane w TopTraktor.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko oraz adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto; numer NIP lub PESEL dla osoby fizycznej) – dane niezbędne do wystawienia dokumentów finansowych;
 2. e-mail – niezbędny do logowania do TopTraktor.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z TopTraktor.pl;
 3. numer telefonu – podanie danej jest opcjonalne, ułatwia jednak komunikację;
 4. pozostałe dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (tylko dla firm).

Dane adresowe (opcjonalnie), e-mail (opcjonalnie) i numer telefonu (opcjonalnie) będą publikowane jedynie za zgodą użytkownika w celu umożliwienia kontaktu innych użytkowników w odpowiedzi na ogłoszenie. Poza tym przypadkiem dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez TopTraktor.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

Dane użytkowników rejestrujących się w Systemie po raz pierwszy są weryfikowane przez administratorów TopTraktor.pl. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tych danych Administrator danych osobowych może odmówić aktywacji konta w Systemie.

System TopTraktor.pl obsługuje płatności online w ramach wnoszenia opłat za publikowanie ogłoszeń. TopTraktor.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 1. PayPro Spółka Akcyjna – operatora serwisu przelewy24.pl.
IV Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na TopTraktor.pl

A. TopTraktor.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta TopTraktor.pl, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z TopTraktor.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu URL wejścia na TopTraktor.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji TopTraktor.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części, i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz optymalizacji systemu.

B. TopTraktor.pl (cookies)

TopTraktor.pl wykorzystuje technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia TopTraktor.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania TopTraktor.pl do Twoich potrzeb.

TopTraktor.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania TopTraktor.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania TopTraktor.pl.

W przypadku gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z TopTraktor.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w TopTraktor.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez TopTraktor.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części, i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz optymalizacji systemu.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania TopTraktor.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w TopTraktor.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez TopTraktor.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części, i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz optymalizacji systemu.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania TopTraktor.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w TopTraktor.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

E. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub akceptacji oferty na dostawę produktów prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować, logując się na swoje konto w TopTraktor.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

V Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów TopTraktor.pl

TopTraktor.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane w TopTraktor.pl linki do innych stron internetowych. TopTraktor.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron.

VI Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, TopTraktor.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie i celu podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII Zmiana polityki prywatności TopTraktor.pl

TopTraktor.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania TopTraktor.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie TopTraktor.pl powiadomi poprzez zamieszczenie informacji na portalu TopTraktor.pl.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://toptraktor.pl/site/policy

VIII Kontakt

TopTraktor.pl kontaktuje się z Tobą, korzystając z podanego adresu e-mail, a tylko w szczególnych sytuacjach z podanego przez Ciebie numeru telefonu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności, czy bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 512-24-39-30 lub e-mail: info@toptraktor.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 512-24-39-30 lub e-mail info@toptraktor.pl. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Agrobaca, ul. Jaworzyńska 258, 59-220 Legnica, Polska.

Legnica, 25.05.2020